Acerta weet wat starters nodig hebben en biedt een oplossing voor elk aspect van ondernemen. Deze extra diensten zetten je op weg naar 100% opstartsucces.


Controle van de startvoorwaarden

Om te starten moet je aan een paar basisvoorwaarden voldoen. Daarnaast moet je de juiste kennis kunnen aantonen. Soms gaat het om basiskennis van bedrijfsbeheer, soms om beroepsspecifieke kennis. Of je moet de juiste vergunning hebben. Laat de controle van die startvoorwaarden maar aan Acerta over!


Btw activeren

Als je een onderneming wil starten, heb je meestal een btw-nummer nodig. Je moet btw aanrekenen voor elke factuur die je uitreikt en je stort het btw-bedrag door aan de schatkist. Maar hoe kom je aan een btw-nummer? Via Acerta bijvoorbeeld. 

Je kan je btw-nummer onmiddellijk regelen samen met de opstart van je zaak, dus samen met je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en je aansluiting bij Acerta sociaal verzekeringsfonds:

Wil je enkel je btw activeren, dan kan dat hier:


Vergunningen aanvragen

Voor sommige beroepen moet je als starter een of meer vergunningen aanvragen. In bepaalde gevallen moet je vergunning al op tafel liggen vóór je je kan inschrijven als zelfstandige. Op tijd aan denken dus. Andere vergunningen heb je dan weer nodig om je activiteit te mogen uitoefenen. Je hulplijn heet Acerta.


Inschrijving in het vervangingsregister

Sommige zelfstandige ondernemers stoppen een tijdje met werken. Door ziekte, of omdat ze er even tussenuit willen. De overheid heeft een systeem op poten gezet waarbij zogeheten vervangende ondernemers hun collega’s te hulp snellen. Een ideale leerschool, zeker met Acerta als coach.


Enkel sociale zekerheid nodig?

Is je zaak al ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en moet je enkel nog aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? Geen probleem. Je kan dat vlot online in orde brengen.

Ook wanneer je in een bestaande vennootschap stapt, als helper in een eenmanszaak begint of meewerkende echtgeno(o)t(e) wordt in de eenmanszaak van je partner, moet je aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds. Dat kan ook via deze weg.


Oprichtingsakte van je vennootschap neerleggen bij de griffie

Oké starter, tijd om een ondernemingsvorm te kiezen! Wordt het een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan kan je die nu samen met ons oprichten. Dat gebeurt altijd schriftelijk, door middel van een akte. Een verkorte versie daarvan leg je neer bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Acerta is je rots in de branding.

 

Vrijstelling van de vennootschapsbijdragen aanvragen

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Bezit je een vennootschap, dan ben je ook jaarlijks een vennootschapsbijdrage verschuldigd. Maar starters hebben geluk: een pas opgerichte handelsvennootschap kan vrijstelling krijgen van de vennootschapsbijdrage.


Certificaat voor de overname van een handelszaak

Neem je als starter een bestaande handelszaak over? Strak plan! Maar wat als de overdrager nog sociale en/of belastingschulden heeft? In bepaalde gevallen moet jij daar als overnemer voor opdraaien. Absoluut te vermijden dus. Acerta doet er alles aan om je daarbij te helpen.


Bezoldiging opnemen uit je vennootschap

Je vennootschap is opgericht? Check. Je bent erin gevlogen? Check. De eerste centen komen binnen? Check check check! Als je als oprichter van een vennootschap jezelf een loon uitbetaalt, moet je wel bedrijfsvoorheffing betalen. En op tijd aangiftes doen. Aargh, administratie? Daarvoor is er Acerta natuurlijk.


Personeel aanwerven

Joehoe, je hebt de wind in de zeilen! Je start een eigen zaak, én je wil al meteen één of meerdere medewerkers aanwerven. Geen tijd voor dat laatste? Acerta zorgt ervoor dat je al je verplichtingen tegenover je werknemers nakomt. Zo kan jij je volledig toespitsen op je zaak.


Aansluiten bij Acerta Kinderbijslagfonds

Ook een zelfstandige met kinderen heeft recht op kinderbijslag. Als je personeel aanwerft, dan ben je als zelfstandig bedrijfsleider verplicht om je binnen de 90 dagen aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds. Eén adres: het Acerta Kinderbijslagfonds.

Zit jij nog met vragen?

Je startersbloed kookt, maar er zweven nog vraagtekens rond je hoofd? Op ikwilstarten.be krijgen alle startersvragen een antwoord.