Regel je sociale zekerheid

Als starter moet je je sociale zekerheid in orde brengen. Elke zelfstandige, helper of meewerkende partner moet bij een erkend sociaal verzekeringsfonds aankloppen. Idem voor vennootschappen, die als rechtspersoon aansluiten. Er zijn zeven mogelijke scenario’s. Bij Acerta sociaal verzekeringsfonds zit je sowieso goed. 


Aansluiten als zelfstandige met een eenmanszaak

Als zelfstandige moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat doe je ten laatste op je startdag. Aansluiten bij Acerta sociaal verzekeringsfonds betekent dat je wettelijk in orde én beschermd bent. Acerta stuurt elk kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die je moet betalen. 


Aansluiten als zelfstandige binnen een nieuwe vennootschap

Als mandataris van een vennootschap - zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot - moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat doe je ten laatste op je startdag. Aansluiten bij Acerta sociaal verzekeringsfonds betekent dat je wettelijk in orde én beschermd bent. Acerta stuurt elk kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die je moet betalen.


Je vennootschap aansluiten

Handelsvennootschappen moeten - als rechtspersoon - aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Je moet de aansluiting van je handelsvennootschap ten laatste 3 maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte in orde brengen. Vzw’s, feitelijke verenigingen en burgerlijke vennootschappen die geen handelsvorm hebben aangenomen, zijn vrijgesteld.


Jezelf – als zelfstandige – plus je vennootschap aansluiten

Als mandataris van een vennootschap - zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot - moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat doe je ten laatste op je startdag. Aansluiten bij Acerta sociaal verzekeringsfonds betekent dat je wettelijk in orde én beschermd bent. Als je onderneming een handelsvennootschap is, dan moet je ook je onderneming aansluiten.

Wie een handelsvennootschap opricht, staat dus voor een dubbele aansluiting. Je sluit jezelf aan als natuurlijk persoon en je vennootschap als rechtspersoon. Acerta sociaal verzekeringsfonds stuurt elk kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die je moet betalen, plus jaarlijks een afrekening voor de vennootschapsbijdrage.


Aansluiten als zelfstandige binnen een bestaande vennootschap

Als je als mandataris in een vennootschap stapt die al enige tijd is opgericht, dan moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat doe je ten laatste op je startdag. Aansluiten bij Acerta sociaal verzekeringsfonds betekent dat je wettelijk in orde én beschermd bent. Acerta stuurt elk kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die je moet betalen.


Aansluiten als helper in een eenmanszaak

Start je als helper in een eenmanszaak? Dan moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat doe je ten laatste op je startdag. Aansluiten bij Acerta sociaal verzekeringsfonds betekent dat je wettelijk in orde én beschermd bent. Acerta stuurt elk kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die je moet betalen.


Aansluiten als meewerkende partner in een eenmanszaak

Start je als meewerkende echtgeno(o)t(e) in een eenmanszaak? Dan moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat doe je ten laatste op je startdag. Aansluiten bij Acerta sociaal verzekeringsfonds betekent dat je wettelijk in orde én beschermd bent. Acerta stuurt elk kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die je moet betalen. 

Zit jij nog met vragen?

Je startersbloed kookt, maar er zweven nog vraagtekens rond je hoofd?
Op ikwilstarten.be krijgen alle startersvragen een antwoord.